Документы, формы, шаблоны

ВНЖ - основание ведение предпринимательской деятельности.

Документы , формы, образцы документов для подачи заявления на ВНЖ с основанием ведение бизнеса.

Название

Тип

Последнее обновление

файл

Oświadczenie cudzoziemca (шаблон)

файл

Ankieta dotyczaca prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (wzor JDG)

файл

Załącznik nr 1

файл

Załącznik nr 1

файл

Oświadczenie o liczbie osób na utrzymaniu

файл

Oświadczenie o wydruku karty bez adresu

файл

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

файл

Prośba o podanie numeru sprawy

Справочная информация

Название

Тип

Последнее обновление

файл

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty